Արտադրական ծախսումների կառավարչական հաշվառումը /ՀՀ սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունների օրինակով/

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2002

Հաստատված