Սկալյար-թենզորական գրավիտացիայի և լարային էֆեկտիվ կոսմոլոգիայի որոշ հարցեր

2002

Հաստատված