Արտագաղթը և նրա սոցիալ-տնտեսական հետևանքները ՀՀ-ում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2004

Հաստատված