Վահանձև գեղձի ֆունկցիոնալ վիճակը կանանց մոտ կլիմալտերիկ շրջանում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2004

Հաստատված