Անձի հոգեբանական առաբձնահատկություններինդերը սուիցիդալ վարքի պատճառաբանության շղթայում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2005

Հաստատված