Հաարի համակարգով ոչ գծային մոտարկումներ L1(0,1)-ում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Վարշավայի համալսարան
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2006

Հաստատված