Միջուկում երկնուկլոնային կորրելյացիաների հավանականության չափումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ա.04.16
Խորհուրդ
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2007

Հաստատված