Գերմանիայի միավորման թեման 90-ական թվականների գերմանական վեպում ՚ Գյունթեր Գրասի ստեղծագործությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2007

Հաստատված