Տարրական դասարանների մտավոր հետամնաց սովորողների տարածական կողմնորոշման զարգացումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
2007
Հաստատված