Հոգեբանական օտարացման պատճառները օժտված երեխաների փոխհարաբերություններում և դրանց հաղթահարման հոգեբանական ուղիները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Զարգացման և կրթության հոգեբանություն
ԺԹ.00.05
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2009

Հաստատված