Լևոն Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ (Սրտաբանություն)

Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Տրիկուսպիդալ և թոքային սթենոզների առաջացման պատճառները: Աուսկուլտատիվ պատկերը։ Ախտորոշումը: Տրիկուսպիդալ և թոքային սթենոզների աստիճանի գնահատման չափորոշիչները:
 2. Ստենոկարդիա դասակարգումը, կլինիկան, ախտորոշման մեթոդները, բուժումը։
 3. Զարկերակային գերճնշման դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը։
 4. Սրտի խոռոչներում և խոշոր անոթներում նորմալ ճնշումների սխեման սիստոլայի և դիաստոլայի ժամանակ:
 5. Դիլատացիոն կարդիոմիոպաթիայի կլինիկան, ախտորոշման մեթոդները, բուժումը, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 6. Անկայուն ստենոկարդիա։ Կլինիկան, ախտորոշման մեթոդները, բուժումը
 7. Միթրալ սթենոզի նշանները: Կլինիկական ընթացքը։ Միթրալ սթենոզի աստիճանի գնահատման չափորոշիչները:
 8. Կարդիոմիոպաթիաների տարբերակիչ ախտորոշումը:
 9. Սրտի բնածին արատներ․ Բաց Բոտալյան ծորան: Աորտայի կոարկտացիա. Միջնախասրտային և միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտներ:
 10. Աորտալ հետհոսքի առաջացման պատճառները: Աուսկուլտատիվ պատկերը։ Ախտորոշումը:Աորտալ հետհոսքի աստիճանի գնահատումը:
 11. Սրտի թրոմբներ և ուռուցքներ: էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը։
 12. Սիմտոմատիկ զարկերակային գերճնշում։ Առաջացման պատճառները, կլինիկական ընթացքը, ախտորոշման մեթոդները, բուժումը։
 13. Սրտի իշեմիկ հիվանդություն։ Դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը։
 14. Աորտալ սթենոզի առաջացման պատճառները: Աուսկուլտատիվ պատկերը։ Ախտորոշումը: Աորտալ սթենոզի գնահատման չափորոշիչները:
 15. Սեպտիկ էնդոկարդիտի էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը։
 16. Սթրես տեստեր ֆիզիկական և դեղորայքային ծանրաբեռնվածությամբ: <<Քնած>> և <<Ընդարմացած>> միոկարդ:
 17. Էնդոկարդիտների և միոկարդիտների տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը։
 18. Տրիկուսպիդալ և թոքային հետհոսքերի առաջացման պատճառները: Աուսկուլտատիվ պատկերը։ Ախտորոշումը:: Տրիկուսպիդալ և թոքային հետհոսքերի աստիճանի գնահատման չափորոշիչները:
 19. Ստենոկարդիաների դասակարգումը, ընթացքը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը։
 20. Աորտայի անևրիզմա, շերտազատում. կլինիկան, ախտորոշման մեթոդները, բուժումը, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 21. Կարդիոմիոպաթիաների տարբերակիչ ախտորոշման էխոսրտագրական չափորոշիչները:
 22. Միթրալ հետհոսքի։ նշանները: Կլինիկական ընթացքը։ Աուսկուլտատիվ պատկերը։ Ախտորոշումը: Կանխարգելումը։
 23. Ձախ փորոքի սիստոլիկ և դիաստոլիկ ֆունկցիաները:
 24. Սեպտիկ էնդոկարդիտի նշանները: Կլինիկական ընթացքը։ Աուսկուլտատիվ պատկերը։ Ախտորոշումը: Կանխարգելումը։ Սեպտիկ էնդոկարդիտի բարդությունները:
 25. Թոքային հիպերթենզիայի դասակարգումը, նշանները: ախտորոշումը, բուժումը։
 26. Սրտի ախտաբանական գոյացություններ: Տարբերակիչ ախտորոշումը։
 27. Կարդիոմիոպաթիաների տեսակները, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը
 28. Ձախ փորոքի լոկալ և ընդհանուր կծկողականության էխոսրտագրական գնահատումը և չափորոշիչները:
 29. Աթերոսկլերոզի առաջնային և երկրորդային կանխարգելումը
 30. Տրիկուսպիդալ հետհոսքի և սթենոզի աուսկուլտատիվ պատկերը։ Ախտորոշումը: Տրիկուսպիդալ հետհոսքի և սթենոզի աստիճանի գնահատման չափորոշիչները:
 31. Սրտամկանի ինֆարկտի վաղ և ուշ առաջացած բարդությունները: Տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը։
 32. Զարկերակային գերճնշման տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը ։
 33. Թոքային զարկերակի հետհոսքի և սթենոզի աուսկուլտատիվ պատկերը։ Ախտորոշումը: Թոքային զարկերակի հետհոսքի և սթենոզի աստիճանի գնահատման չափորոշիչները:
 34. Ձախ փորոքի սիստոլիկ և դիաստոլիկ ֆունկցիան, դիսֆունկցիան: <<Քնած>> և <<Ընդարմացած>> միոկարդ:
 35. Սրտի բնածին արատների դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը։
 36. Պերիկարդիտների դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը։ Սրտի տամպոնադա:
 37. Թոքային հիպերթենզիայի դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը։
 38. Սրտամկանի ինֆարկտի վաղ և ուշ բարդություններ: պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը։
 39. Սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարումներ․ դասակարգումը, բուժական մոտեցումները։
 40. Միթրալ արատների դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը։
 41. Հիպերտրոֆիկ և ռեստրիկտիվ կարդիոմիոպաթիաների տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժական մոտեցումները։
 42. Սիրտ-թոքային վերակենդանացում։
 43. Թոքային հիպերթենզիա. առաջացման պատճառները: Թոքային հիպերթենզիայի էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը։
 44. Նախասրտերի շողացման դասակարգումը, բուժական մոտեցումները, կանխարգելումը։
 45. Միոկարդիտներ․ էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, տարբերակիչ ախտորոշումը։
 46. Հիպերտոնիկ կրիզ։ Բարդությունները, բուժումը, կանխարգելումը
 47. Թոքային սիրտ։ էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը։
 48. Սրտային անբավարարության դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը
 49. Սրտի հաղորդականության խանգարումների էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը։
 50. Զարկերակային գերճնշման դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը
 51. Ձախ փորոքի սիստոլիկ և դիաստոլիկ ֆունկցիաները:
 52. Էնդոկարդիտների և միոկարդիտների դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը, տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը։
 53. Սրտի խոռոչներում և խոշոր անոթներում նորմալ ճնշումների սխեման սիստոլայի և դիաստոլայի ժամանակ:
 54. Կայուն ստենոկարդիաների դասակարգումը, ընթացքը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը։
 55. Սրտամկանի սուր ինֆարկտի դասակարգումը, պաթոգենեզը, բուժումը, կանխարգելումը։
 56. Պերիկարդիտների դասակարգումը, ընթացքը, բուժումը։ Տարբերակիչ ախտորոշումը։
 57. Միթրալ ստենոզի և անբավարարության դասակարգումը, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, ընթացքը, բուժումը, կանխարգելումը։
 58. Զարկերակային գերճնշման դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը ։ Հիպերտոնիկ կրիզ, բուժական մոտեցումները։
 59. Սրտի ռիթմի և հաղորդականության խանգարումներ․ դասակարգումը, բուժական մոտեցումները։ Ինվազիվ միջամտական բուժման անհրաժեշտությաունը։
 60. Թոքի այտուց, էթիոլոգիան, պաթոգենեզը։ բուժական մոտեցումներըՍիրտ-թոքային վերակենդանացում։