Սոցիալ-քաղաքական փոխակերպումների գաղափարախոսական հիմքերը հետխորհրդային Հայաստանում

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Քաղաքական գիտության տեսություն
ԻԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2012

Հաստատված