Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 5Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.02.2020թ. հ. 8 որոշումը.

  1. Վարդուհի Ռոբերտի Պապոյանին – հոգեբանություն
  2. Ռուբեն Կառլենի Կարապետյանին – պատմագիտություն

մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:


ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի գիտական խորհրդի 16.01.2020թ. հ. 02 որոշումը.

  1. Աշոտ Իշխանի Մարկոսյանին քիմիա մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:
Files