Վարձակալության հաշվառման և ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Հայցորդ
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2012

Հաստատված