Կովկասի որոշ անտառային վայրերի թռչունների արյան սպորավորների բազմազանությունը, տարածվածությունը և մակաբույծ-տեր փոխհարաբերությունները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2012

Հաստատված