Ընտանի կենդանիների անվանումները թուրքական լեզուներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2013

Հաստատված