Հրամաններ

2021 թվականի փետրվարի 4-ի 2Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2021 թվականի փետրվարի 4-ի 3Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 9 գիտական աստիճան
2021 թվականի հունվարի 13-ի 1Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 20Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 16 գիտական աստիճան
2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ի 19Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի 18Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2020 թվականի նոյեմբերի 30-ի 17Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 4 գիտական աստիճան