Հրամաններ

2020թվականի մայիսի 15-ի 8Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2020թվականի ապրիլի 23-ի 7Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան