Հրամաններ

2022 թվականի հոկտեմբերի 21-ի 22Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան
2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 21Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 12 գիտական աստիճան
2022 թվականի հոկտեմբերի 10-ի 20Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան
2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի 19Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2022 թվականի սեպտեմբերի 7-ի 18Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 24 գիտական աստիճան
2022 թվականի օգոստոսի 24-ի 17Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան