Հրամաններ

2022 թվականի փետրվարի 28-ի 4Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2022 թվականի փետրվարի 10-ի 3Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2022 թվականի հունվարի 21-ի 1Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2022 թվականի հունվարի 21-ի 2Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 11 գիտական աստիճան
2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 29Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան