Հրամաններ

2023 թվականի մարտի 3-ի 4Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 9 գիտական աստիճան
2023 թվականի փետրվարի 16-ի 3Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2023 թվականի փետրվարի 2-ի 1Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2023 թվականի փետրվարի 2-ի 2Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 10 գիտական աստիճան