Հրամաններ

2021 թվականի ապրիլի 28-ի 9Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2021 թվականի ապրիլի 7-ի 7Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2021 թվականի ապրիլի 7-ի 8Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2021 թվականի մարտի 15-ի 6Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 15 գիտական աստիճան