Հրամաններ

2021 թվականի հուլիսի 26-ի 15Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 4 գիտական աստիճան
2021 թվականի հուլիսի 12-ի 14Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2021 թվականի հուլիսի 7-ի 13Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2021 թվականի հունիսի 25-ի 12Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 7 գիտական աստիճան
2021 թվականի հունիսի 11-ի 11Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան