Կազմակերպություններ

Անվանում Գերատեսչություն
ՀՀ ԳԱԱ Գ.Ս. Դավթյանի անվան հիդրոպոնիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ ԻԿՐԱՆԵՏ կենտրոն միջազգային կազմակերպություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ հիդրոմեխանիկայի և վիբրոտեխնիկայի բաժին ՓԲԸ
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա