Հասմիկ Այվազյանի հրապարակումները

Դասավորել ըստ
Տարի
Publication year (field_publication_year)

Հոդված

«ԱՂՈՒԷՍ» ծրագրի ազդեցությունը երեխայի ուղեղի զարգացման վրա»

Էջ. 185֊186 (2014)


«Տեխնոլոգիական նախագծերի կիրառումը կրթական գործընթացում»
Արտակ Սահրադյան

Էջ. 3֊10 (2014)


«Նախագծերի մեթոդը որպես ուսուցման գործընթացի լավարկված արդյունքի ստացման միջոց»
Արտակ Սահրադյան

«Աշակերտների տեխնոլոգիական մտածողության զարգացումը եւ ինժեներական կրթությունը»
Արտակ Սահրադյան
Աննա Հակոբյան

No. 2 Էջ. 37֊ 41 (2016)


«Տեխնոլոգիական առարկաների ուսուցման գործընթացում գյուտարարական խնդիրների լուծման տեսության կիրառումը»
Արտակ Սահրադյան
Հակոբյան Ա․Ս․

«Կրթական համայնապատկեր (Big picture Big picture learning) մեթոդի կիրառումը»
Արտակ Սահրադյան

Էջ. 290-293 (2018)


« Визуализация геометрических изображений в кружках робототехники »
Наука. Информатизация. Технологии. Образование

Էջ. 280-285 (2021)


Գիրք

Դասն ամբողջական համակարգ է

(2017)