Հետազոտողներ

Հարությունյան Մարտին Վարդանի

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Հրապարակումներ առկա չեն

Մելիքյան Նաիրա Զինիկի

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Երաժշտության բաժին
Հրապարակումներ առկա չեն

Մոհամմադի Սառա Մալեք

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Հրապարակումներ առկա չեն

Շահվալադյան Նաիրա Վլադիմիրի, Հայցորդ

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Թատրոնի բաժին
Հրապարակումներ առկա չեն

Ռահբար Գոլրոխ Քեշավարս

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Հրապարակումներ առկա չեն