Հետազոտողներ

Այվազյան Մարիամ Գևորգի

Երևանի պետական համալսարան Իրավագիտության ֆակուլտետ
Հրապարակումներ առկա չեն

Ավագյան Անի Մովսեսի

Երևանի պետական համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն

Բադալյան Սուսաննա Միքայելի, Գիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Ֆարմացիայի ինստիտուտ Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն