Հետազոտողներ

Գևորգյան Սրբուհի Ռաֆիկի, Գիտությունների դոկտոր

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն