Հետազոտողներ

Խաչիկյան Անետտա Սերգեյի, Հայցորդ

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն

Հակոբյան Ֆրիդա Հմայակի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Հրապարակումներ առկա չեն

Ղարիբյան Դավիթ Օնիկի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռուսաց և օտար լեզուների (ՌՕԼ) ֆակուլտետ

Մազմանյան Անի Գագիկի, ՄանկավարժականԳիտությունների թեկնածու

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան