Հետազոտողներ

Բաղդասարյան Հասմիկ Գրիգորի, Գիտությունների դոկտոր

Երևանի պետական համալսարան Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն

Գևորգյան Ռուզաննա Էդվարդի, Գիտությունների թեկնածու

Երևանի պետական համալսարան Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Հրապարակումներ առկա չեն