Հետազոտողներ

Աբովյան Ռոստոմ Սուրենի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբովյան Սարգիս Գրիգորի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբովյան Արփի Աշոտի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբովյան Սերգեյ Միքայելի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբովյան Վարդան Արտավազդի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբուսեֆյան Մարի-Ռոզ Պողոսի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Դավիթ Օնիկի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Հենրիկ Մուշեղի, Գիտությունների դոկտոր

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Սյուզաննա Վարդգեսի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Աստղիկ Աշոտի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն