Հետազոտողներ

Աբրահամյան Ռուզաննա Ռազմիկի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Լիանա Ռուդիկի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Ալեքսանդր Սուրենի, Գիտությունների դոկտոր

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Գոհար Ռազմիկի, Գիտությունների դոկտոր

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Գրիգոր Սարգսի, Գիտությունների դոկտոր

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Ալեքսանդր Սուրենի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Ռուզաննա Վլադիմիրի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Հասմիկ Աբելի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Աբրահամյան Ռիմա Հակոբի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն