Архив защит

Июн. 03 2021
Уйгурский фактор в сфере внешней политики Китая /середина 20-века-2010-ые года/ Институт истории Всеобщая история ( Է.00.02 )
Nov 09 2020
Административное деление Ахеменидской Персии Институт востоковедения Всеобщая история ( Է.00.02 )
Dec 23 2019
Թուրքիայի քաղաքականությունը քրիստոնյա փոքրամասնությունների (հայեր, հույներ) նկատմամբ 1920-1960-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Nov 22 2019
Թուրքիայի հանրապետության և Սիրիայի արաբական հանրապետության փոխհարաբերությունները տարածաշրջանային հիմնախնդիրների համատեքստում 1991-2010թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Июл. 24 2019
Մեսխեթցի թուրքերի հիմնախնդիրը Վրաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Июл. 24 2019
Պահպանողականությունը Թուրքիայի Հանրապետությունում` պատմական, գաղափարախոսական և սոցիալ-մշակութային զարգացումների համապատկերում /ժողովրդավարական և <<Արդարություն և զարգացում>> կուսակցությունների կառավարման շրջաններ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Май 17 2019
Պատմաաշխարհագրական Սիրիայի հայ համայնքը 16-18-րդ դդ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Dec 28 2018
Համագործակցությունը Ղազախստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև. Արդի իրավիճակը և հեռանկարները ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Dec 27 2018
Մեծ Բրիտանիայի աշխարհառազմավարական շահերը Հայաստանում և Այսրկովկասում առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին (1914-1918 թթ.) ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Июл. 27 2018
Աբխազիայում Թուրքիայի գործունեության քաղաքական և տնտեսական հետևանքները 1991-2010թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Июл. 13 2018
Ռուսական կառավարության կրոնական քաղաքականությունը Այսրկովկասի Վրաց Ուղղափառ, Հայ Առաքելական եկեղեցիների և մուսուլմանական հոգևոր կազմակերպությունների նկատմամբ 1903-1914 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Июл. 10 2018
Եգիպտոսի վարչակառավարական համակարգն օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո (19-րդ դար - 20-րդ դարի սկիզբ) ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Июн. 05 2018
Ղազախստան. հետխորհրդային հասարակական նորացման գործընթացներ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Май 01 2018
Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան տնտեսական և ռազմակաքաղաքական եռակողմ համագործակցությունը 1991-2016թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Март 26 2018
Կանանց մասնակցությունը Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ արաբական երկրների զարգացման գործում ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )