Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Авг 29 2023
Возможности раннего предупреждения экономических кризисов и их роль в интеграционных процессах /на примере ЕАЭС/ Армянский государственный экономический университет Международная экономика ( Ը.00.06 )
Июн 06 2023
Основные проблемы и тенденции открытия экономики РА в условиях международной экономической интеграции Армянский государственный экономический университет Международная экономика ( Ը.00.06 )
Нбр 10 2022
Проблемы регионального разделения труда в рамках сотрудничества Евразийского экономического союза Армянский государственный экономический университет Международная экономика ( Ը.00.06 )
Сен 22 2022
Вопросы регулирования трудовой миграции в Евразийском экономическом союзе /на примере Республики Армения/ Армянский государственный экономический университет Международная экономика ( Ը.00.06 )
Фев 23 2021
Влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост (на примере РА) Ереванский государственный университет Международная экономика ( Ը.00.06 )
Июл 25 2019
Nostrification - 590 Ազգերի բարեկամության ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Июл 16 2019
Տնտեսական ինտեգրման գործընթացները Իրանի Իսլամական Հանրապետության և հյուսիսային երկրների /ՀՀ/ միջև Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Июл 16 2019
Օդային տրանսխպորտի միջազգայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Июн 19 2018
Nostrification - 555 Հունանի համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Июн 12 2018
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանում իրականացվող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հեռանկարները Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Май 29 2018
Արժութային կարգավորման ներդաշնակեցումը ԵԱՏՄ երկրներում (ՀՀ օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Дек 12 2017
Աշխատուժի միգրացիան միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում (ՀՀ օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Нбр 21 2017
Ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման միջազգային փորձը և դրա ներդրման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Нбр 21 2017
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին տնտեսական կապերի բազմազանեցման հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )
Июл 15 2017
Արժեթղթեթերի շուկաներում ֆինանսական գործիքների գնահատումը ոչ հստակ մեթոդներով Երևանի պետական համալսարան Միջազգային տնտեսագիտություն ( Ը.00.06 )