Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Дек 26 2022
Институт медиации в гражданском процессе РА Ереванский государственный университет Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Июн 02 2022
Оперативно-розыскная деятельность в уголовном судопроизводстве Республики Армения ՌԴ ՆԳՆ Կրասնոդարի համալսարան Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Мрт 17 2022
Проблемы совершенствования законодательства Республики Армения по оказанию правовой помощи по уголовным делам, включая экстрадицию /сравнительно-правовой анализ/ Институт философии, социологии и права НАН РА Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Дек 15 2021
Особенности производства по делам частного обвинения в уголовном процессе Ереванский государственный университет Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Июл 01 2021
Проблемы подсудности в гражданском судопроизводстве Ереванский государственный университет Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Июл 01 2021
Реализация принципа "ex officio" (рассмотрения дела по должности) в административном судопроизводстве Ереванский государственный университет Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Дек 17 2020
Проблемы защиты охраняемой законом тайны в уголовном процессе РА Российско-Армянский университет Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Сен 11 2020
Проблемы возбуждения уголовного производства в уголовном судопроизводстве РА Ереванский государственный университет Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Июл 16 2020
Проблемы кассационного производства в гражданском процессе РА Ереванский университет "Гладзор" Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Июл 02 2020
Теоретические и практические проблемы применения принудительных мер медицинского характера в уголовном процессе РА Ереванский государственный университет Судебное право* ( ԺԲ.00.04 )
Апр 29 2019
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ նախնական դատական վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ քրեական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Апр 29 2019
Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Нбр 16 2018
Էլեկտրոնային փաստաթղթի ձեռք բերման, ստուգման և գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեադատավարական ապացուցման գործընթացում Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Июн 26 2017
Անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու օրինականության և հիմնավորվածության ապահովման հիմնախնդիրները Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Июн 26 2017
Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության գործերով քննության դատավարական առանձնահատկությունները (համեմատկան-իրավական վերլուծության) Հայ-Ռուսական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )