Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Сен 09 2022
Особенности и тенденции развития парламентаризма в трансформационных обществах Ереванский государственный университет Теория политической науки ( ԻԳ.00.01 )
Сен 09 2022
Фактор «мягкой силы» во внешнеполитической концепции Китая Ереванский государственный университет Теория политической науки ( ԻԳ.00.01 )
Июл 28 2020
Эволюция евразийских интеграционных процессов на постсоветском пространстве Российско-Армянский университет Теория политической науки ( ԻԳ.00.01 )
Июл 22 2020
Парадигма политолого-теологического сдвига в развитии теории национальной безопасности Российско-Армянский университет Теория политической науки ( ԻԳ.00.01 )
Дек 19 2019
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Июн 08 2018
Քաղաքացիական ժողովրդաիշխանության կայացումը հետխորհրդային երկրներում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Дек 19 2017
Արցախի պետականակերտման հայեցակարգի ձևավորման պատմա-քաղաքական նախադրյալները ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Июл 18 2017
Ալեքսիս դը Տոկվիլի ժողովրդավարության հայեցակարգն արդիականության համատեքստում. քննական տեսանյկուններ ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Июл 18 2017
Արսի ինստիտուցիոմնալ ճգնաժամը "Modernity" քաղաքական նախագծի հիմնական միտումների զարգացման համատեքստում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Май 05 2017
Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրն արդի հասարական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Сен 11 2015
Քաղաքական պահպանողականության ձևավորումը Անգլիայում 18-րդ դարի 2-րդ կես - 19-րդ դարի սկիզբ ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Июн 26 2015
Քաղաքական ընդդիմության մոդելների տեսա-մեթոդաբանական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով) ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Июн 09 2015
Հայկական Սփյուռքի գաղափարա-քաղաքական հիմնախնդիրները 1991-2012թթ. ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Июн 09 2015
Քաղաքական փաստարկները ղարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Июл 09 2013
Հայաստանի ազատագրության Հովսեփ Էմինի հայեցակարգը ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )