Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Июл 01 2023
Электронно парамагнитная резонансная спектроскопия кристаллов, перспективных для квантовой электроники Институт физических исследований Физика конденсированного состояния ( Ա.04.07 )
Янв 27 2023
Исследование оптических характеристик полупроводниковых наноструктур с учетом электрон-фононного взаимодействия Ереванский государственный университет Физика конденсированного состояния ( Ա.04.07 )
Май 20 2022
Երկար Ջոզեֆսոնի անցման էլեկտրոնային հատկությունները անհամասեռ մագնիսական դաշտում Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Окт 16 2021
Некоторые особенности дифрагированных рентгеновских пучков при присутствии внешних воздействий. Институт прикладных проблем физики НАН РА Физика конденсированного состояния ( Ա.04.07 )
Июл 19 2021
Квантовые эффекты индуцированные внешними влияниями в бозонных и фермионных системах Институт прикладных проблем физики НАН РА Физика конденсированного состояния ( Ա.04.07 )
Нбр 23 2019
Ռենտգենյան ճառագայթնփրի դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված KDP և ADP բյուրեղներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Сен 28 2019
Ջերմային և էլեկտրական անցումային երեևույթները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Май 05 2018
Չափային քվանտացված և ոչ գծային երևույթները կոնդենսացված միջավայրերում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Апр 27 2018
Nostrification - 550 Մանչեսթերի համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Апр 21 2018
Սպին-ուղեծրային փոխազդեցության առանձնահատկությունները կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Апр 21 2018
Քվանտային տեսության որոշակի երևույթներ կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկայում Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Фев 16 2018
Nostrification - 553 Տվերի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Нбр 29 2017
Nostrification - 529 Ռուսաստանի հարավային դաշնային համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Июл 08 2017
Ռենտգենյան դիֆրակտված ալիքային դաշտերի, դինամիկական կոհերենտ հոլոգրաֆիայի և ինտերֆերաչափության տեսություն Երևանի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Сен 26 2016
Nostrification - 504 Տվերի պետական համալսարան Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )