Архив защит

Дата (YYYY-MM)
Дек 01 2022
Эколого-микробиологическая характеристика гидроэкосистемы Раздан Научный Центр Зоологии и Гидроэкологии Зоология, паразитология и экология ( Գ.00.08 )
Нбр 28 2022
Охота и животноводство в эпоху бронзы и железа на территории Северо-западной Армении Научный Центр Зоологии и Гидроэкологии Зоология, паразитология и экология ( Գ.00.08 )
Нбр 24 2022
Фауна и экология минирующих мух (Diptera, Agromyzidae) в Республике Арцах Научный Центр Зоологии и Гидроэкологии Зоология, паразитология и экология ( Գ.00.08 )
Фев 25 2020
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերի ջրային էկոհամակարգերի ձկնաշխարհը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Окт 01 2019
Զոոբենթոսի կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ կազմակերպումը խոշոր քաղցրահամ բարձրալեռնային ջրամբարի տրոֆիկ կարգավիճակի տարաուղղված փոփոխությունների պայմաններում (Սևանա լճի օրինակով) ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Июл 24 2019
քնամկների ընտանիքի /Rodentia, Myoxidae Gray, 1821/ ֆաունան և էկոլոգիան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Май 24 2019
Հայաստանի Հանրապետության և Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ցերեկային թիթեռների (Lepidoptera: Papilionoidea և Hesperioidea) ֆաունաների համեմատական վերլուծությունը ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Фев 08 2019
Հայաստանի մողեսների վտանգված տեսակների պոպուլյացիոն էկոլոգիան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Июл 18 2018
Հայաստանի սինանթրոպ կաթնասունների ֆաունան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Мрт 23 2018
Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցության ուսումնասիրությունը լճագորտի որոշ օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Июл 10 2017
Արցախի Հանրապետության միջատակերները ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Июн 20 2014
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կաթնասունների ֆաունան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Окт 01 2012
Հայաստանի Հանրապետության և հարակից տարածքների սողունների որոշ տեսակների սիմպատրիկ պոպոլյացիաներում ընթացող միկրոէվոլյուցիոն գործընթացներում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Сен 14 2012
Հյուսիս-արևմտյան Իրանի կրիաների կարգաբանությունը և էկոլոգիան ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
Сен 07 2012
Սփանա լճի երկարաչանչ խեցգետնի /Pontastacus leptodactylus eschscholtz, 1823/ բնութագիրը լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )