Проблемы развития рынка корпоративных ценных бумаг (на материалах Республики Армения и Исламской Республики Иран)

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Финансы, бухгалтерский учет
Ը.00.03
Дата защиты
Статус
Отложено
Завершено
2021
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Սարքիս Սարքիսսյան (813.61 KB)
2019
Պաշտպանությունը ճանաչվել է անվավեր ԲՈԿ-ի կողմից
Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (ՀՀ և ԻԻՀ օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու՝  Աշոտ Սալնազարյան

Մասնագիտություն՝ Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում (Ը.00.03)

Թեման հաստատած կազմակերպություն` Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խորհուրդ` Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ Արմեն ՀակոբյանՀայկ Մանասելյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 07.02.2019