Основные пути улучшения управления общественными ресурсами в Республике Армения (на примере недр и водных ресурсов)

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Экономика и управление народным хозяйством и его отраслями
Ը.00.02
Совет
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено
2020
Ընդդիմախոս Դ. Հախվերդյանի կարծիքը
Դ. Հախվերդյան (1.91 MB)
Ընդդիմախոս Բ.Վ. Գաբրիելյանի կարծիքը
Բ.Վ. Գաբրիելյան (1.18 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.44 MB)