Проблемы финансовой оценки антикоррупционных механизмов в Республике Армении

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Финансы, бухгалтерский учет
Ը.00.03
Առաջատար կազմակերպություն
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2022

Ընդդիմախոս Խ.Թ.Իգիթյանի կարծիքը
Խ.Թ.Իգիթյան (611.87 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (1.04 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Ա.Հակոբյան (1.38 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Պետրոսյան (473.96 KB)

2020

Отклонено
Մերժված
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Ստվերային տնտեսության սոցիալ-տնտեսական հետևանքների և բնակչության կենսամակարդակի փոխազդեցության կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու` Տիգրան Հարությունյան

Մասնագիտություն՝ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում (Ը.00.02)

Թեման հաստատած կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ

Խորհուրդ` Տնտեսագիտության (015)

Ընդդիմախոսներ՝ Սամսոն ԴավոյանՎիլեն Խաչատրյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 07.07.2020

Ընդդիմախոս Ս․Ա․ Դավոյանի կարծիքը
Ս․Ա․ Դավոյան (526.25 KB)
Ընդդիմախոս Վ․Վ․ Խաչատրյանի կարծիքը
Վ․Վ․ Խաչատրյան (1004.35 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (1.58 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Պետրոսյան (569.15 KB)

2019

Վերադարձ խորհուրդ
Նախկին պաշտպանության ամսաթիվ
Նախկին ընդդիմախոսներ

Մելքումյան ԱնահիտԴրամբյան Անահիտ