Взаимодействие соединений с пропаргильной группой с CH- и NH- кислотами в присутствии ацетата ртути (II)

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Органическая химия
Բ.00.03
Совет
Дата защиты
Завершено

2021

Подтверждено
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (270.44 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սարգսյանի կարծիքը
Մ.Սարգսյան (166.47 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հովսեփյանի կարծիքը
Վ.Հովսեփյան (247.97 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Ներսիսյան (551.25 KB)