ՁԵՎԱՉԱՓ՝ ԲՈԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

 

Հարգելի խմբագիրներ,

Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների 2022 թվականի ցուցակում ընդգրկվելու համար խնդրում ենք մինչև ս․թ․ դեկտեմբերի 30-ը դիմումի հետ միասին ներկայացնել պարբերականի վերաբերյալ տեղեկատվությունն՝ ըստ կից ձևաչափի (տես՝ Տեղեկատվական թերթիկ

Բացի այդ, այն պարբերականները, որոնք դեռ չեն ուղարկել ԲՈԿ-ի էլեկտրոնային հարցաշարը լրացված տարբերակով, խնդրում ենք, դիմումին և ձևաչափին պարտադիր կցել նաև լրացված հարցաշարը (տես՝ Հարցաշար