Психологические закономерности моделирования экономического поведения личности

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Общая психология, теория и история психологии, психология личности
ԺԹ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2022

Ընդդիմախոս Է.Վ.Ասրիյանի կարծիքը
Է.Վ.Ասրիյան (988.58 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (900.64 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Ե.Վարդանյանի կարծիքը
Կ.Ե.Վարդանյան (1.08 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Կ.Ոսկանյան (1.9 MB)