Разработка и исследование фотоэлектрического устройства слежения за солнцем с комбинированными зеркальными и френелевыми концентраторами

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Энергетические установки на основе возобновляемых и альтернативных источников энергии
Ե.14.04
Дата защиты
Завершено

2022

Подтверждено
Ընդդիմախոս Հ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Հովհաննիսյան (215.19 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Վարդանյանի կարծիքը
Ռ.Վարդանյան (169.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ (169.5 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Դռնոյան (469.68 KB)