Разработка и исследование фотоэлектрического устройства слежения за солнцем с комбинированными зеркальными и френелевыми концентраторами

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Энергетические установки на основе возобновляемых и альтернативных источников энергии
Ե.14.04
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2022

Ընդդիմախոս Հ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Հովհաննիսյան (215.19 KB)
Ընդդիմախոս Ռ.Վարդանյանի կարծիքը
Ռ.Վարդանյան (169.55 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ (169.5 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Դռնոյան (469.68 KB)