Проблемы повышения эффективности управления рынком недвижимости /на примере РА/

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Экономика и управление народным хозяйством и его отраслями
Ը.00.02
Тема утверждена
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2022

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Է.Ս.Ղազարյանի կարծիքը
Է.Ս.Ղազարյան (1.21 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Հ.Հարությունյանի կարծիքը
Ն.Հ.Հարությունյան (1.66 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.31 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Թորոսյան (679.74 KB)