Связывание ДНК-специфических лигандов Метиленового Синего и Hoechst 33258 с сывороточным альбумином

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Биофизика, биоинформатика
Գ.00.02
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2022

Ընդդիմախոս Ե.Դալյանի կարծիքը
Ե.Դալյան (438.73 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ (516.53 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Տիրացույանի կարծիքը
Ս.Տիրացույան (421.55 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Պետրոսյան (456.56 KB)