Исследование совместного действия экстрактов лекарственных растений и наночастиц металлов для лечения и профилактики развития цирроза печени

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Биохимия
Գ.00.04
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2022

Ընդդիմախոս Գ.Վարդանյանի կարծիքը
Գ.Վարդանյան (235.84 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սիմոնյանի կարծիքը
Մ.Սիմոնյան (170.03 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ (318.1 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Շ.Ղազարյան (742.69 KB)