Исследование оптических характеристик полупроводниковых наноструктур с учетом электрон-фононного взаимодействия

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Физика конденсированного состояния
Ա.04.07
Совет
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено
Ընդդիմախոս Ս.Մելքոնյանի կարծիքը
Ս.Մելքոնյան (189.83 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (248.92 KB)
Ընդդիմախոս Դ.Բադալյանի կարծիքը
Դ.Բադալյան (200.25 KB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Ղուկասյան (635.47 KB)