Экономико-математическая оценка путей повышения уровня жизненного уровня населения РА

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Математическое моделирование экономики
Ը.00.08
Дата защиты
Завершено

2023

Подтверждено
Ընդդիմախոս Ա. Հ. Առաքելյանի կարծիքը
Ա. Առաքելյան (259.53 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (291.99 KB)
Ընդդիմախոս Ն.Մ. Ջրբաշյանի կարծիքը
Ն. Ջրբաշյան (265.38 KB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Ղազարյան (692.27 KB)