Модернизация регулирования качества активов в банковской системе РА

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Финансы, бухгалтерский учет
Ը.00.03
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (251.63 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ա. Աբրամովայի կարծիքը
Մ.Ա. Աբրամովա (1.13 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Ս. Գրիգորյանի կարծիքը
Մ.Ս. Գրիգորյան (204.65 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Տոնիկյան (1.45 MB)