Исследование свойств вертикально связанных цилиндрических квантовых точек для квантовых вычислений

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Физика полупроводников
Ա.04.10
Совет
Дата защиты
Статус
В процессе
Завершено

2023

Ընդդիմախոս Կ.Ահարոնյանի կարծիքը
Կ.Ահարոնյան (1.45 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ (215.76 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Բասկուտասի կարծիքը
Ս.Բասկուտաս (214.95 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Սարգսյան (995.09 KB)