Публикации Арман Асрян

Сортировать по
Год

Статья

Բնակարանային ֆոնդի վերարտադրության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում

Բլոկչեյնի կիրառությունը բնակֆոնդի կառավարման համակարգի բարելավման համատեքստում

Համատիրությունների գործունեության խոչընդոտները և դրանց հաղթահարման ուղիները ՀՀ-ում

Բազմաբնակարան շենքերի հիմնանորոգման ու արդիականացման աշխատանքների ֆինանսավորման մեխանիզմները ՀՀ-ում, Գիտական Արցախ