Публикации Саркис Балдарян

Сортировать по
Год

Статья

Նոր Ջուղայի ու Ամստերդամի միջև. վաղ արդի հայկական վաճառականական ձեռնարկների համեմատություն

Կոստանդ Ջուղայեցու վաճառականական ձեռնարկների ձեռագրական ավանդույթը

Մի քանի դիտարկում վաճառականական ձեռնարկների հեղինակ Կոստանդ Ջուղայեցու վերաբերյալ

Կոստանդ Ջուղայեցու վաճառականական ձեռնարկների շրջանառությունը Նոր Ջուղայի առևտրական ցանցում

Վաճառականական էթիկան ու խորհուրդները Կոստանդ Ջուղայեցու «Աշխարհաժողով» ձեռնարկում

Առևտրական տեղեկատվությունը և վաճառականները ուշ միջնադարից մինչև վաղ արդի դարաշրջան

Книга

Նոր Ջուղայից Երևան ու Էրզրում. ճիզվիտ քարոզիչները հայկական բնակավայրերում XVII-XVIII դարերում

Материал конфиренции

Կրթություն և հաջողություն. Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ վանքի դպրոցը (XVII դ. - XVIII դ. սկիզբ)

«Մատենադարանի 3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու» (խմբ.` Վ. Տեր-Ղևոնդյան, Կ. Մաթևոսյան և ուրիշներ)

pp. 51-64, (2018)


Рецензия

Աշոտ Հովհաննիսյան, Զաքարիա Ագուլեցին և իր ժամանակը։ Հրատարակության պատրաստեց Վարուժան Պողոսյանը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 190 էջ

Год:2018