Публикации Арман Аветян

Сортировать по
Год
Publication year (field_publication_year)

Статья

Ունիտար պետությունում տարածքային կառավարման համակարգի գործունեության որոշ հիմնախնդիրներ (ՀՀ օրինակով)

Книга

Պետական կառավարում

Том. 1, pp. 160, (2019)


Պետական կառավարում և վարչարարություն

Том. 1, pp. 296, (2021)