Авакян Гаяне Варужановна, КандидатСельскохозяйственных наук